Hoe start een vangactie van zwerfkatten.

Wanneer wordt een vangactie voor zwerfkatten opgestart ?

Eerst en vooral :  wat is een zwerfkat ? Daarover is nog heel wat onduidelijkheid bij veel mensen. 
Een zwerfkat is een kat ZONDER eigenaar die rondzwerft in de buurt. 
Dat kan een schuwe en verwilderde kat zijn, maar het kan ook een niet steriele, handtamme kat zijn, verloren of gedumpt.

Hoe wordt melding gedaan van een zwerfkattenprobleem?
Er kan melding gedaan worden via de volgende kanalen:
          - de milieudienst Nazareth T 09 382 82 75 – milieudienst@nazareth.be
          - rechtstreeks bij de vzw Kat zonder Dak - katzonderdak@gmail.com
          - via het contactformulier op de website www.katzonderdak.com

Er moet steeds een melding gebeuren bij de milieudienst van Nazareth vooraleer Kat zonder Dak verdere stappen kan ondernemen. 

Hoe wordt de oproep verwerkt?
Er wordt een afspraak gemaakt met de melder om het probleem na te gaan. De locatie wordt bezocht. Er wordt gekeken naar het aantal zwerfkatten en hun kenmerken.
Ook wordt er nagegaan of in de buurt huiskatten vrij rondlopen.
De buurt wordt in de mate van het mogelijke geïnformeerd en gehoord.
Een vangactie wordt gepland.
De gemeente wordt ingelicht en zet de periode van de geplande vangacties op hun website.

Waaruit bestaat een vangactie ? 
We passen de VST methode toe. Dit houdt in dat we kooien uitzetten om de zwerfkatten te Vangen.
Om de 2 uur gaat een medewerker van KzD ter plaatse zien of er een zwerfkat gevangen is.  Als er een kat in de kooi zit wordt er nagegaan of de kat de kleurkenmerken heeft van de gezochte zwerfkat(ten).
De kat wordt overgebracht naar de dierenarts (aangestelde dierenarts door de gemeente)
Eerst gaat de dierenarts na of de kat gechipt is. Indien dit het geval zou zijn, wordt de poes meteen herenigd met de eigenaar.
Een gevangen kat wordt steeds getest op kattenaids en leucose.  Bij een positieve test wordt euthanasie uitgevoerd.  Indien negatief getest wordt de kat Steriel gemaakt .
Na de ingreep laten we de kat voldoende herstellen vooraleer we ze Terugplaatsen.
Een steriele zwerfkat kan je herkennen aan het gaatje in het linkeroor.

Belangrijk :
Van het begin tot het einde van de vangactie zien we erop toe de kat zo weinig mogelijk extra stress te bezorgen.
Een vangactie is nooit een plezante taak, maar noodzakelijk om de zwerfkattenpopulatie onder controle te houden.
Indien niet zou overgegaan worden tot steriel maken zou dit resulteren in overpopulatie en overlast.

Een oproep mag nooit de bedoeling zijn om eigen tamme huiskatten ”gratis “ steriel te laten maken.  Iedere eigenaar moet de verantwoordelijkheid nemen over zijn huisdieren en hen de nodige voeding, onderdak en verzorging geven. Steriliseren/castreren maakt daar deel van uit.