vzw Kat zonder Dak - Nazareth-Eke


is een vzw  die het zwerfkattenbeleid uitvoert in de gemeente Nazareth-Eke
Doel is het dierenleed in het algemeen te voorkomen

We passen de VST-methode toe nl het Vangen - Steriliseren en Terugplaatsen van zwerfkatten. 

Wij doen in beperkte mate opvang van kittens en gedumpte katjes.  Deze worden gesocialiseerd en wettelijk in orde gezet vooraleer ze ter adoptie kunnen vertrekken.  In samenwerking met asiel Kodd uit Deinze. 

contact : FB kat zonder dak 


Asiel Kat op de Dool -  Deinze 

 

Kat op de dool Deinze is een klein erkend asiel dat zich vooral bekommert om het lot van de zwervende, tamme huiskatten en kittens in regio Deinze. Deze dieren komen meestal het asiel binnen via afstand of werden achtergelaten of gevonden. Ze worden liefdevol opgevangen door de asielbeheerster Patricia Rotsaert of door een van de opvangmoekes en na wettelijke in orde stelling (zie wettelijke verplichtingen Vlaamse overheid)  door de contractdierenarts komen deze katten op de site ter adoptie. Het asiel voert een anti-euthanasie beleid en promoot het neurtraliseren en chippen van alle huiskatten.

contact :http://www.kat-op-de-dool-deinze.be

Magda : 09 386 21 87
Patricia : 0494 47 70 86


Operatie zwerfkat - Oudenaarde 

We zijn gestart in 2004 om zwerfkatten in Oudenaarde en omgeving waarover mensen zich willen ontfermen, te laten castreren. Ze krijgen een knipje in het oor en worden terug gebracht naar hun gewone plek. Omdat er ook soms tamme katten bij zijn en zwerfkatten met een nest van kitten, doen wij op kleine schaal opvang van katten of kitten. Vaak werken we hiervoor ook samen met andere organisaties uit de streek. De kitten zijn in het begin vaak wel angstig maar met veel geduld en liefde kunnen zij ook fijne huisgenoten worden.

contact : https://www.pets.be/dierenasielen/operatie-zwerfkat

Monika Sormann : 0477 270 753   - monika.sormann@telenet.be
Casterstraat 16, 9700  Oudenaarde (enkel op afspraak ) 


vzw Marlise - Oudenaarde 

De vzw doet aan tijdelijke opvang voor kittens en andere dieren .

Ontfermt zich over de zwerfkatten in Gavere en omgeving .

contact :  dierenopvang@vzwmarlise.be

Marijcke Vlaminck 0470 12 54 43

Loweg 2, 9700 Oudenaarde


Hoop voor zwervertjes - ingelmunster 

‘Hoop voor zwervertjes vzw’ is een privé-initiatief uit Ingelmunster.
We zijn een erkend asiel (HK nr. 30305475) en voeren een ‘no-killing’-beleid.
Wij werken met opvanggezinnen alwaar onze katten in huiselijke kring vertoeven tot ze klaar zijn voor adoptie.
Voor hun vertrek naar een definitieve stekje worden de poezen volledig wettelijk in orde gebracht (dwz. steriel, de nodige vaccins, gechipt en geregistreerd en de nodige ongediertebehandelingen.
contact : hoopvoorzwervertjes@gmail.com
https://www.pets.be/dierenasielen/hoop-voor-zwervertjes


Dier onder Dak - Deinze - Zulte

vzw Dier onder Dak, afgekort DoD, is gegroeid uit de constante bekommernis van een aantal mensen om dieren en voornamelijk katten in nood te helpen.

DoD werd op 14 september 2007 boven de doopvont gehouden en heeft Deinze en Zulte als thuisbasis.

DoD is een groep vrijwilligers waarvan sommige al vele jaren zich inzetten om dierenleed te verhelpen. Of als vrijwilliger het zwerfkatten probleem in Zulte verhelpt.

contact :  info@dieronderdak.be

of via Berlinda 0472/40.27.30

Zwerfkattenproject Zulte : Lucrèce   0494/90.88.66


Kat zoekt thuis - Gent 

Kat Zoekt Thuis werd opgericht door een aantal gepassioneerde mensen die zich bekommerden over het lot van zwerfkatten. Wat begon met het voederen van deze dieren draaide snel uit op het opvangen en verzorgen van zieke katten. En omdat de problematiek al groot genoeg is, gingen we al snel over tot de sterilisatie en castratie van de zwervertjes zodat er niet nog meer sukkels bijkwamen. Zwerfkatten die tam bleken te zijn werden binnen genomen en er werd een nieuwe thuis voor hen gezocht. En zo was in 2009 de vzw geboren!

Ondertussen is onze werking veel uitgebreider geworden en zijn er ook veel vrijwilligers bij gekomen. We zijn een verscheiden groep mensen maar hebben één ding gemeen: het lot van de vele katten die gedumpt en achtergelaten worden laat ons niet koud en we willen hier samen iets aan doen.
Voeren een No-kill beleid

contact : https://www.katzoektthuis.be

andere asielen en opvangcentra in België 

via link op de website van Kat zoekt thuis 

https://www.katzoektthuis.be/wp-content/uploads/2018/03/opvangcentra-en-dierenasielen.pdf